Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd.
Address: No. 22 Zhongxing Road Paojiang Economic & Technological Development Zone Shaoxing City Zhejiang Province
P.C.: 312071

Email : qjxsk@163.com


Sales :


0575-88576188(Tel)
0575-88576188(Fax)


After Sales :

0575-88009519(Tel)
0575-88576188(Fax)